Shared A/S

Favrskov Forsyning A/S, Morsø Forsyning A/S, Syddjurs Spildevand A/S og Aarhus Vand A/S ejer i fællesskab serviceselskabet Shared A/S. Selskabet leverer administrative serviceydelser til sine ejere i overensstemmelse med vandsektorlovens § 19.

Shared skal med afsæt i fælles indkøb løse en række opgaver og ydelser, som kommer kunderne i de respektiver forsyningsselskaber til gode.

Formålet med Shared er at bidrage til økonomisk effektivisering og at skabe merværdi for aftagerne gennem rationel samdrift af en række standardiserede opgaver og ydelser.

Læs mere om Shared A/S.