Erhvervsaffald

Som erhvervsvirksomhed skal du tilmeldes som bruger, inden du kan benytte genbrugspladserne i Favrskov. Du har følgende to muligheder:

1. Årsabonnement: Du betaler et årligt gebyr og får en mærkat til forruden til de aktuelle biler.

2. Betaling pr. besøg via SMS

Du har pligt til at sortere affaldet fra jeres virksomhed i følgende typer:

  • Genanvendeligt affald
  • Forbrændingsegnet affald
  • Lossepladsaffald
  • Dagrenovationslignende affald
  • Bygge- og anlægsaffald
  • Farligt affald 
  • Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr
  • Klinisk risikoaffald

Læs mere i Regulativ for Erhvervsaffald. I finder regulativet her.