Affaldsplan og regulativer

Affaldsplan
Den 31. oktober 2013 vedtog Byrådet Affaldsplan 2013-2024.

I planen er det blandt andet beskrevet, at kommunen har sat sig som mål at genanvende mindst 50% af borgernes husholdningsaffald inden 2015.

Læs hele planen her

Affaldsregulativer
Der er i 2012 vedtaget to nye regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald.