Nyheder

Randers Kommune og Favrskov Forsyning indgår i 2017 et nyt samarbejde, der gør det lettere og billigere for lokale virksomheder at komme af med deres affald.

Nu er det ikke kun dit aflagte tøj du kan aflevere til genbrug, men derimod alle dine brugte tekstiler.

Godt nyt til vores kunder. Nu kan de formentlig spare et par ture til genbrugspladsen, når vi åbner op for, at mindre stykker bølgepap og æggebakker må komme i genbrugsbeholderen.

Nu kan du købe et miljøstativ (træstativ) til en stærkt nedsat pris. Efter vores affaldsforsøg i Voldum, har vi et overskydende lager af lidt brugte miljøstativer til salg. Alle stativer er i god stand.

Det er nemt at komme af med sine batterier i Favrskov. Du skal bare bruge låget. Læg dine brugte batterier og småt elektronik i gennemsigtige poser på låget af dit stativ eller din beholder til dagrenovation – ikke genbrugsbeholderen – så tager skraldemanden det med, når han henter dit affald.

Nu kan du købe bigbags på Hinnerup genbrugsplads til knækkede asbestplader samt småstykker og smuld.

Favrskov Forsyning gør en stor indsats for at holde rottebestanden i Favrskov nede. Men kun i det offentlige kloaknet. Og det er ikke nok. Hvis livet for alvor skal blive surt for rotterne, har forsyningen brug for at rotte sig sammen med grundejerne.

Siden april har Voldum været forsøgsby i vores affaldsforsøg Madaffald På Prøve, der handler om sortering, indsamling og genanvendelse af madaffald. Ved udgangen af september blev de sidste beholdere til madaffald tømt og forsøget er slut. Nu er det tid til at evaluere.

Favrskov Spildevand har monteret regnmålere på de større renseanlæg i kommunen. De kom i brug søndag den 28. august 2016, hvor der faldt store mængder nedbør over landet. Faktisk faldt der så meget regn, at vi på 4 af 6 renseanlæg målte nedbørsmængder, der svarer til skybrud.