Nyheder

Til Feltengaard deponi og til vejledning af borgere på genbrugspladserne i Favrskov, søger vi en pladsmand. I vores spildevandsafdeling leder vi efter en spildevandsoperatør til drift og vedligehold af renseanlæg.

Nej, skraldemændene er hverken blinde eller helt uden stedsans. Men det kan sommetider være svært at finde frem til den rigtige adresse, hvis der ikke er et tydeligt husnummer.

Der er i alt ca. 140 regnvandsbassiner i Favrskov kommune. Bassinerne har til formål at rense og neddrosle regnvandet, inden det ledes ud i vandløbene.

Tilmeld dig vores gratis SMS-tjeneste og modtag en påmindelse om, hvornår vi henter storskrald i dit område.

Afstemningen til forbrugervalget er slut og forbrugerne har valgt deres repræsentanter. Det bliver Annette Søgaard Schmidt og Anne Neergaard, der fra januar 2018 og fire år frem, skal være forbrugernes stemme i bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S.

Forbrugervalget i Favrskov Spildevand er skudt i gang. Der skal vælges to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen i Favrskov Spildevand – og din stemme er vigtig.

I løbet af efteråret afholder Favrskov Spildevand A/S forbrugervalg til bestyrelsen. Fristen for at melde sig som kandidat er nu udløbet. I alt stiller fire personer op til valget.

Favrskov Forsyning forlænger perioden for forbrugervalget og søger dermed fortsat kandidater til at stille op som forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen i Favrskov Spildevand A/S