Nyheder

Favrskov Spildevand har monteret regnmålere på de større renseanlæg i kommunen. De kom i brug søndag den 28. august 2016, hvor der faldt store mængder nedbør over landet. Faktisk faldt der så meget regn, at vi på 4 af 6 renseanlæg målte nedbørsmængder, der svarer til skybrud.

Asbest er et farligt materiale. Indånding af asbeststøv kan forårsage asbestose og lungekræft. Derfor er det vigtigt, at du håndterer asbestholdigt affald forsigtigt og sorterer det korrekt på genbrugspladsen - både for din egen, de andre brugere på pladsen og pladsmændenes skyld.

Det er populært at male om sommeren. Måske blev den første uge af ferien endda brugt på at svinge penslerne. Og pensler og maleruller blev naturligvis rengjort efter det hårde arbejde, ikke sandt? Vi har en venlig, men dog alvorlig opfordring:

På mange af de todelte genbrugsbeholdere til papir og emballage, der står ved de favrskovske hjem, er den lille adresseetiket desværre faldet af. Derfor sætter vi nye etiketter på samtlige beholdere i kommunen.

Den 10. juli lukkede vi containeren til genbrugsting på Hvorslev genbrugsplads, da vi i øjeblikket ikke har nogen til at administrere den.

Borgerne i Voldum er gode til at sortere kartoffelskræller, fiskeben og andet madaffald fra resten af affaldet i husholdningen. Det viser de foreløbige resultater i affaldsforsøg.

Vi har rykket tømningen af madaffald i Voldum fra torsdag 16. juni til mandag 13. juni.

Der var ekstra brede forårssmil hos børnene og eleverne fra Børnehaven Søndervang og Skovvangskolen i Hammel, da vi i denne uge overrakte præmier for deres flotte indsats ved Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling.

Søndag den 17. april 2016 var Danmarks Naturfredningsforenings årlige Affaldsindsamlingsdag. Skoler og institutioner samlede affald ind i naturen fra den 11. april til den 17. april 2016.