Nyheder

Nu kan du købe bigbags på Hinnerup genbrugsplads til knækkede asbestplader samt småstykker og smuld.

Favrskov Forsyning gør en stor indsats for at holde rottebestanden i Favrskov nede. Men kun i det offentlige kloaknet. Og det er ikke nok. Hvis livet for alvor skal blive surt for rotterne, har forsyningen brug for at rotte sig sammen med grundejerne.

Siden april har Voldum været forsøgsby i vores affaldsforsøg Madaffald På Prøve, der handler om sortering, indsamling og genanvendelse af madaffald. Ved udgangen af september blev de sidste beholdere til madaffald tømt og forsøget er slut. Nu er det tid til at evaluere.

Favrskov Spildevand har monteret regnmålere på de større renseanlæg i kommunen. De kom i brug søndag den 28. august 2016, hvor der faldt store mængder nedbør over landet. Faktisk faldt der så meget regn, at vi på 4 af 6 renseanlæg målte nedbørsmængder, der svarer til skybrud.

Asbest er et farligt materiale. Indånding af asbeststøv kan forårsage asbestose og lungekræft. Derfor er det vigtigt, at du håndterer asbestholdigt affald forsigtigt og sorterer det korrekt på genbrugspladsen - både for din egen, de andre brugere på pladsen og pladsmændenes skyld.

Det er populært at male om sommeren. Måske blev den første uge af ferien endda brugt på at svinge penslerne. Og pensler og maleruller blev naturligvis rengjort efter det hårde arbejde, ikke sandt? Vi har en venlig, men dog alvorlig opfordring:

På mange af de todelte genbrugsbeholdere til papir og emballage, der står ved de favrskovske hjem, er den lille adresseetiket desværre faldet af. Derfor sætter vi nye etiketter på samtlige beholdere i kommunen.

Den 10. juli lukkede vi containeren til genbrugsting på Hvorslev genbrugsplads, da vi i øjeblikket ikke har nogen til at administrere den.