Nyheder

Favrskov Forsynings strategi og nye lovgivning om regulering af anlægsinvesteringer, betyder bl.a., at der er et øget behov for økonomiske analyser og sparring. Det gælder for forsyningen som helhed og specifikt for spildevandsområdet.

På grund af driftsproblemer og sygdom hos vores renovatør, er dagrenovationen på følgende veje ikke blevet tømt i dag som planlagt. Der vil i stedet blive tømt i morgen, lørdag:

På Grundlovsdag den 5. juni holder genbrugspladserne åbent som følger:

Med henblik på hurtigst muligt at få styrket den overordnede ledelse af Favrskov Forsyning A/S, har selskabet ansat Sara Funch som adm. direktør i en tidsbegrænset periode fra 1. juli 2018 til 31. maj 2019.

Favrskov Forsynings grønne regnskab sætter fokus på resultater på renseanlæggene i 2017. Vi arbejder hele tiden på at optimere processerne på renseanlæggene, så de drives miljømæssigt forsvarligt og økonomisk fornuftigt. I regnskabet fremgår det, hvordan resultaterne har udviklet sig over de sidste tre år.

På grund af Kr. Himmelfartsdag den 10. maj og 2. pinsedag den 21. maj, vil der ske forskydninger i afhentning af dagrenovation. Det betyder, at nogle borgere vil få hentet deres dagrenovation en anden dag end normalt.

Vi er ved at forny kloakledningerne i Slugten i Hammel. Når vi fornyer kloakledninger ved hjælp af såkaldt polyesterforing, kan der komme dampudledning og en skarp, syntetisk lugt fra vores renseanlæg og kloakken i området.