Nyheder

Forbrugervalget i Favrskov Spildevand er skudt i gang. Der skal vælges to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen i Favrskov Spildevand – og din stemme er vigtig.

I løbet af efteråret afholder Favrskov Spildevand A/S forbrugervalg til bestyrelsen. Fristen for at melde sig som kandidat er nu udløbet. I alt stiller fire personer op til valget.

Favrskov Forsyning forlænger perioden for forbrugervalget og søger dermed fortsat kandidater til at stille op som forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen i Favrskov Spildevand A/S

I Vandpartner Nyt kan du blandt andet læse om lange strømper i Stennehøj og forsyningssektorens svar på Pokémon Go.

Husk at spænde dit affald ordentlig fast på traileren, så det ikke falder af på vejen til genbrugspladsen.

Det seneste års mange kraftige regnskyl har sat sine spor på skrænterne ved bassinet, og de var så småt ved at blive ”spist op” af regnvandet.

Favrskov Spildevand A/S giver kunderne indflydelse på selskabets udvikling. Til efteråret
afholder vi for anden gang forbrugervalg og inviterer forbrugerne ind i bestyrelsen.

En kortlægning fra Favrskov Forsyning viser, at kun 2/3 af affaldet i containerne til deponi på genbrugspladserne rent faktisk er egnet til deponi. Resten kan genanvendes eller brændes. Den dårlige sortering koster mange penge. Og det er borgerne, der skal betale regningen.