Nyheder

Hvis du sælger din ejendom, bedes du sørge for at Favrskov Forsyning for besked om ejerskiftet. Så kan vi lave en flytteopgørelse på spildevand og affald.

Favrskov Forsynings grønne regnskab sætter fokus på resultater på renseanlæggene i 2016. Vi arbejder hele tiden på at optimere processerne på renseanlæggene, så de drives miljømæssigt forsvarligt og økonomisk fornuftigt. I regnskabet fremgår det, hvordan resultaterne har udviklet sig over de sidste tre år.

Vi har fire meget populære genbrugspladser i Favrskov – og dygtige medarbejdere, som passer pladserne og vejleder vores kunder. Vi har brug for endnu en god medarbejder, der vil tage nogle vagter – særligt i weekender, på helligdage samt i ferieperioder.

Ny kampagne skal få borgerne i Favrskov til at sortere deres affald bedre på genbrugspladserne.

På grund af helligdagene i påsken, vil enkelte husstande få tømt genbrugsbeholderen lørdag den 8. april.

I påsken holder vi naturligvis åbent på vores genbrugspladser. Åbningstiden på helligdagene er kl. 9-15 i Hadsten, Hammel og Hinnerup og kl. 7-20 i Hvorslev.

På søndag 2. april afholder Danmarks Naturfredningsforening den årlige affaldsindsamling, hvor tusindvis af trofaste affaldsindsamlere frivilligt begiver sig ud i naturen, for at samle affald, der ligger og flyder.

På grund af de kommende helligdage i påsken, vil nogle borgere få tømt deres dagrenovation en anden dag end normalt.

Det er generelt en rigtig dårlig idé at fodre ænder ved regnvandsbassiner og offentlige søer. Selvom andefodring kan være en god naturoplevelse, kan det tiltrække rotter og have store konsekvenser for både ænder og vandmiljø.