Affald fra foreningsarrangementer

Hvis I skal holde et større arrangement i Favrskov, er det en god idé at kontakte Favrskov Forsyning for at drøfte håndteringen af affald i forbindelse med arrangementet. Vi er altid behjælpelige med at finde løsninger for affaldshåndteringen.

Ved større byfester, som udelukkende har til formål at støtte lokale spejder- eller sportsforeninger samt humanitære formål, er der mulighed for, at få stillet materiel til rådighed til indsamling af f.eks. emballage og andet affald. Kontakt Favrskov Forsyning for at høre nærmere om dette.