Vand i kælderen

VAND I KÆLDEREN

Ved meget kraftig regn, kan kloaknettet blive overbelastet så meget, at vandet stiger op over rørene. Og selvom mange husejere har stor glæde af deres kælder, så er det nu engang også huset laveste placerede del. Kælderen er således mest udsat ved store mængder nedbør.

Hvem har ansvaret?
Som grundejer har du ansvaret for alle kloakinstallationer inde på din grund, herunder den eller de stikledninger, der forbinder dine rør med det offentlige kloaknet ude i vejen.

Favrskov Forsyning har ansvaret for, at det offentlige kloaksystem fungerer effektivt, så spildevandet fra stueetagen og andre etager over kælderhøjde kan afledes tilfredsstillende.

Derudover har vi nogle servicemål, der blandt andet skal sikre, at der højst må komme vand i kældre en gang hvert andet år.

Hvis du har fået vand i kælderen?
Der kan være flere årsager til, at du får vand i kælderen:

Voldsom regn
Hvis du får kloakvand i din kælder på grund af større regnskyl, skal du først kontakte dit forsikringsselskab for at få hjælp. Herefter kan du kontakte en autoriseret kloakmester for yderligere hjælp.

Efterfølgende skal du kontakte os, så vi kan notere hændelsen.

Kloakstop
Hvis Favrskov Forsynings kloak er stoppet, så kloakvandet løber ind i din kælder, skal du kontakte vores vagt på tlf. 89 64 50 20. Du skal også melde skaden til dit forsikringsselskab.

Hvis skelbrønden er fuld af vand, er det et tegn på, at problemet er opstået mellem skelbrønden og vores stikledning. I den situation skal du kontakte os på tlf. 89 64 50 20. Vi sender en spulevogn hurtigst muligt for at rense vores stikledning uden udgift for dig.

Hvis skelbrønden er tom, så findes tilstopningen typisk i din kloak. I den situation kan du kontakte et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester for at udbedre problemet.

Overfladevand
Kommer der overfladevand fra eksempelvis vejen ind i din kælder, kan vi ikke hjælpe dig. Du kan i stedet kontakte Favrskov Kommune, afdelingen for Trafik og Anlæg på tlf. 89 64 10 10

Hvad kan du gøre for at forebygge vand i kælderen?
Du kan gøre flere ting for at mindske risikoen for oversvømmelse i kælderen:

Højvandslukke
Et højtvandslukke i kælderen lukker for det spildevand, der ellers bliver presset op gennem afløbet under kraftige regnskyl. 

Pumpebrønd
En pumpebrønd pumper spildevandet væk fra boligen. Pumpen sidder normalt udenfor huset i en brønd eller opsamlingsbeholder.

Få en autoriseret kloakmester til at gennemgå dit kloaksystem. Han vil kunne vejlede og rådgive dig om den bedste løsning.

Andre gode råd – klik her!