Tømningsordning for bundfældningstanke

En bundfældningstank kaldes også en septiktank eller en trixtank. Du skal have en bundfældningstank, hvis din ejendom ikke er tilsluttet det offentlige spildevandssystem.

Dens funktion er at tilbageholde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand der udledes.

Er der fejl i funktionen af tanken såsom manglende, eller defekt t-stykke, skal kommunen ifølge loven kræve udbedring af fejlene, for at sikre miljøet mod forurening.

Finder entreprenøren fejl eller mangler ved din tank i forbindelse med tømningen, bliver du informeret via den attest, som han lægger i din postkasse.