Ledningsarbejder

Alle graveaktører skal forespørge i LER

Hvem

Alle, der graver med erhvervsmæssigt formål i arealer på land skal forespørge i LER, inden arbejdet påbegyndes. Gravearbejder på privat grund er omfattet af forespørgselspligten med visse undtagelser.

Formål

Formålet med LER er at bringe graveaktører (entreprenører, bygherrer, kloakmestre m.fl.) og ledningsejere i kontakt med hinanden inden der graves, så antallet af graveskader begrænses. Gennem LER kan graveaktører få oplyst, hvem der ejer ledninger i de områder, de planlægger at grave i, og derpå kontakte dem for at få detaljerede ledningsoplysninger, så gravearbejdet kan tilrettelægges efter oplysningerne.

Indberetning af interesseområder er gratis, mens der skal betales gebyr ved graveforespørgsler. Der er kun adgang til LER via internettet på www.ler.dk.

LER indeholder følgende hovedfunktioner:

  1. Registrering af ledningsejere og deres interesseområder, dvs. de geografiske områder, hvor ledningsejerne ejer ledninger.
  2. Registrering af graveaktører, samt tid og sted for planlagte gravearbejder.
  3. Afsendelse af e-mails fra graveaktører til ledningsejere i forbindelse med gravearbejder og mellem graveaktører indbyrdes, hvis der graves samtidigt i samme område (samgravning).
  4. Styring af kommunikationen imellem ledningsejere og graveaktører.