Flyttemeddelelse vedr. forbrugsafgifter (spildevand og affald)

Når du sælger din ejendom, har Favrskov Forsyning brug for nogle oplysninger for at kunne lave en flytteopgørelse.

Det drejer sig om

  • Overtagelsesdato
  • Aflæsning af vandmåler
  • Oplysninger om køber

Det vil være en stor hjælp, hvis sælger eller ejendomsmægler benytter skemaet "flyttemeddelelse" og sender eller mailer det til os.

Efter modtagelse af skemaet laver vi flytteopgørelsen og sender den til sælger snarest herefter.

Husk at melde flytning ved ejerskifte, da sælger hæfter for alt forbrug, indtil vi modtager de oplysninger, der fremgår af skemaet.