Bestyrelsesmøder

Mødeplan for 2018: 19. februar (intro-møde for nye bestyrelsesmedlemmer - intet referat), 7. maj, 19. september og 13. december.

Referat af 19. marts 2018 (Ekstraordinært bestyrelsesmøde):

Referat af 5. marts 2018 (Ekstraordinært bestyrelsesmøde):