Takster

Takster   2016 2017

* Årligt gebyr
ved skelløsning

         
Spildevand
inkl. moms
       
         
Tilslutningsbidrag        
Alm. bolig Pr. boligenhed 59.490,00 61.395,00  
Erhvervsejendomme Pr. påbegyndt 800m2
matrikulært areal
59.490,00 61.395,00  
         
Vandafledningsbidrag        
Boliger og erhverv Fast bidrag pr. spildevandsstik
til ejendommen
646,00 700,00  
Boliger og erhverv Vandafledningsafgift pr. m3 42,00 42,00  
         
Tømningsordning
for hustank
Årlig afgift pr. tank op til 2 m3 600,00 600,00  
  Specialtømning med slamsuger   1.200,00  
  Forgæves kørsel 169,00  170,00  
         
Aflevering af slam på Hammel Renseanlæg Pr. m3 218,75 218,75  
Aflevering af spildevand fra samletanke på Hammel Renseanlæg Pr. m3 42,00 42,00  
         
Spildevandsafgifter i  det åbne land Afgifter til SKAT, se her      
         
Affald
inkl. moms
     
         
Genbrug mv.        
Private husstande Genbrugsafgift pr. husstand 1.065,00 1.530,00  
         
Genbrugsafgift,
erhverv
Håndværkere og anlægsgartnere
0-1 ansatte
11.142,00  
  Håndværkere og anlægsgartnere
2-10 ansatte
18.383,00  
  Håndværkere og anlægsgartnere
over 10 ansatte
38.960,00  
  Øvrige virksomheder 1.815,00  
  Farligt affald - Max 200 kg/år  970,00    
  Håndværkere og anlægsgartnere
1. mærkat
  7.000,00  
  Håndværkere og anlægsgartnere
Efterfølgende mærkater
  3.500,00  
  Øvrige virksomheder
1. mærkat
  1.000,00  
  Øvrige virksomheder
Efterfølgende virksomheder
  500,00  
  Max 200 kg/år pr. mærkat   800,00  
Dagrenovation
* bemærk prisen
110 l. sæk
med 1 ugentlig tømning
 
1.229,00 1.118,00 * 1.020,00 
  110 l. sæk
med tømning hver 14. dag
670,00 610,00 * 561,00
  140 l. beholder
med 1 ugentlig tømning
1.613,00 1.468,00 * 1.380,00 
  140 l. beholder
med tømning hver 14. dag
 
902,00 821,00 * 780,00 
  240 l. beholder
med 1 ugentlig tømning
 
2.008,00 1.827,00 * 1.750,00 
  240 l. beholder
med tømning hver 14. dag
 
1.102,00 1.003,00 * 968,00 
  400 l. container
med 1 ugentlig tømning
 
4.032,00 3.669,00  
  400 l. container
med tømning hver 14. dag
 
2.227,00 2.027,00  
  660 l. container
med 1 ugentlig tømning
 
5.118,00 4.657,00  
  660 l. container
med tømning hver 14. dag
 
2.771,00 2.522,00  
  770 l. container
med 1 ugentlig tømning
5.797,00 5.275,00  
  770 l. container
med tømning hver 14. dag
 
3.111,00 2.831,00  
  Tillæg for specialtømning pr. gang  63,00 63,00  
         
  Foringsposer til 2-hjulede beholder
1 rulle á 10 stk
 
 25,00  25,00  
         
Nedgravede containere Tømning pr. gang 400,00 400,00  
  Behandlingspris pr. ton  774,00 700,00  
  Omregningsfaktor fra m3 til tons 0,10 0,10  
         
Klinisk risikoaffald Grundafgift pr. besøg  1.149,00 1.149,00  
  Engangsemballage (45 l.)  562,00 562,00  
  Plastposer, kemikalieaffald  179,00 179,00   
  KK-dunke (10 l.) tidl. 25 l. 245,00 245,00  
  Amalgamdunke (1 l.)  817,00 817,00  
         
Stativ / sæk Gitterstativ / svingstativ  619,00 619,00  
  Miljøstativ  1.011,00  1.011,00  
  Ombytning af stativ  591,00  591,00  
  Ekstra sæk 25,00 25,00  
         

Renter og gebyrer
ved for sen betaling

Renter påløber pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen.

Ved renteberegning anvendes Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente + 8%.

Gebyr ved 1. og 2. rykker

 

 

100,00

 

 

100,00