9. marts 2018: Manglende tømning af dagrenovation på grund af vintervejr

Vintervejret har desværre resulteret i manglende tømning af dagrenovation på flere veje, de steder hvor veje eller fortove ikke har været ryddet for sne.

Hvis du ikke har fået tømt, kan du stille en sæk ud med ekstra affald ved næste ordinære tømning.