9. maj 2018: Grønt Regnskab for Favrskov Forsynings renseanlæg

Favrskov Forsynings grønne regnskab sætter fokus på resultater på renseanlæggene i 2017. Vi arbejder hele tiden på at optimere processerne på renseanlæggene, så de drives miljømæssigt forsvarligt og økonomisk fornuftigt. I regnskabet fremgår det, hvordan resultaterne har udviklet sig over de sidste tre år.

Hovedkonklusionerne fra regnskabet:

  • Miljøkrav for udledning af stoffer er overholdt med undtagelse af en overskridelse af kravet for pH på Drøsbro renseanlæg.
  • Forbruget af fældningskemikalier er reduceret med 17 % på grund af øget fokus.
  • Spildevandsafgiften er faldet på Hadsten, Hammel og Voldum renseanlæg, og er steget på Drøsbro, Hinnerup og Ulstrup renseanlæg.

Se hele regnskabet for 2017 her.