8. september 2017: Favrskov Forsyning forlænger forbrugervalg

Favrskov Forsyning forlænger perioden for forbrugervalget og søger dermed fortsat kandidater til at stille op som forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen i Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand har ikke fået et tilstrækkeligt antal kandidater til at afholde valg, og forlænger derfor perioden for at melde sig som kandidat med 14 dage.

Forbrugernes indflydelse er vigtig
Ifølge Jakob Juhl, direktør i Favrskov Forsyning, er der ingen tvivl om, at repræsentanterne for forbrugerne udgør en stor værdi.

- Vi vil gerne fastholde stor gennemsigtighed i selskabet, hvorfor forbrugernes stemme og indflydelse er vigtig. Derudover har vi stor interesse i at have en bestyrelse med en bred vifte af kvalifikationer. Jeg kan derfor kun opfordre personer, der interesserer sig for spildevand og miljø og som gerne vil være med til at føre os alle ind i en bæredygtig fremtid, til at stille op til valget.

Alle myndige personer kan stille op til forbrugervalget. Det eneste krav er, at kandidaterne kan anbefales af 10 stillere.

De forbrugervalgte medlemmer for samme indflydelse som de øvrige bestyrelsesmedlemmer og vælges for en fireårig periode (2018-2021).

Valgproces:

  • Indmeldelse af kandidatur: Senest 22. september kl. 12
  • 22. september offentliggør Favrskov Forsyning navnene på kandidaterne til forbrugervalget på hjemmesiden.
  • Selve valget finder sted fra 11. – 25. oktober 2017.

Læs mere om valget og valgregulativet, og hvordan du stiller op på www.favrskovforsyning.dk/forbrugervalg