7. august 2017: Få indflydelse i dit spildevandsselskab

Favrskov Spildevand A/S giver kunderne indflydelse på selskabets udvikling. Til efteråret
afholder vi for anden gang forbrugervalg og inviterer forbrugerne ind i bestyrelsen.

I januar 2018 tiltræder en ny bestyrelse i Favrskov Spildevand A/S. Og forbrugerne har
mulighed for at være med. Ifølge en bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber,
skal forbrugerne vælge to medlemmer til bestyrelsen i Favrskov Spildevand
A/S. De forbrugervalgte medlemmer får samme indflydelse som de øvrige bestyrelsesmedlemmer
og vælges ved direkte valg for en fireårig periode (2018-2021).

Opstilling af kandidater
Alle myndige personer kan stille op til forbrugervalget. Det eneste krav er, at kandidaterne
kan anbefales af 10 stillere blandt forbrugere i Favrskov Spildevand A/S.

Ifølge Jakob Juhl, direktør i Favrskov Forsyning, er der ingen tvivl om, at forbrugerrepræsentanter
udgør en stor værdi for selskabets bestyrelse:

- Claus Møller Pedersen og Tommy Funch Rasmussen har siddet som forbrugervalgte
medlemmer i bestyrelsen siden 2014. De har begge bidraget med deres unikke kompetencer,
og det har været værdifuldt og lærerigt at have forbrugernes stemme og indflydelse
med i selskabet, siger Jakob Juhl og fortsætter:

- Jeg kan derfor kun opfordre forbrugere, der interesserer sig for spildevandet og miljøets
fremtid, til at stille op til forbrugervalget. Vi har stor interesse i at have en bestyrelse
med en bred vifte af kvalifikationer.

Elektronisk valg
I år foregår alt omkring forbrugervalget elektronisk via et særligt valg-modul på
vores hjemmeside – www.favrskovforsyning.dk/forbrugervalg. Her kan
kandidaterne registrere sig, og vælgerne kan senere stemme.

  • Indmeldelse af kandidater: Senest 7. september kl. 12.00.
  • 7. september offentliggør Favrskov Spildevand navnene på kandidaterne til forbrugervalget på hjemmesiden.
  • Selve valget finder sted fra den 27. september – 11. oktober 2017.

Læs mere om valget og valgregulativet, og hvordan du stiller op på www.favrskovforsyning.
dk/forbrugervalg