5. januar 2018: Vintertid er ikke nødvendigvis skøjtetid

Det ser ud til, at vintervejret vender tilbage i weekenden. Men selvom det kan være fristende at hoppe i skøjterne og bevæge sig ud på glatis, er det ikke tilladt at færdes på isen ved regnvandsbassinerne.

Favrskov Forsyning har over 120 bassiner, der har til formål at neddrosle regnvandet, inden det udledes til det nærmeste vandløb. En del af disse bassiner har et permanent vandspejl, som er med til at rense regnvandet.

I perioder med frost kan vandspejlet fryse til is ved nogle af disse bassiner.

Vi skal hermed oplyse, at:

DET IKKE ER TILLADT AT FÆRDES PÅ ISEN VED REGNVANDSBASSINERNE.

Favrskov Kommune har udpeget fire søer/bassiner, hvor man i vinterperioden måler tykkelsen på isen. Det drejer sig om følgende søer:

  • Rønbæksøen i Hinnerup.
  • Lergravssøen i Ulstrup.
  • Regnvandsbassin i Hadbjerg på hjørnet ved Bavnehøjvej og Smedebakken.
  • Regnvandsbassin ved Skovvangsskolen i Hammel.

Hvis isen er sikker, vil det fremgå ved skiltning ved disse søer.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Favrskov Forsyning på 8964 5000.

Læs mere om regnvandsbassiner.