26. juni 2017: Kortlægning af deponiaffald viser store ekstraomkostninger

En kortlægning fra Favrskov Forsyning viser, at kun 2/3 af affaldet i containerne til deponi på genbrugspladserne rent faktisk er egnet til deponi. Resten kan genanvendes eller brændes. Den dårlige sortering koster mange penge. Og det er borgerne, der skal betale regningen.

- Deponiaffald er affald, der hverken kan genbruges, genanvendes eller brændes. Det er sidste stop i affaldshierakiet – affald vi ikke kan bruge til noget som helst. Det er eksempelvis miljøpåvirket jord og ildfast glas, fortæller Jens Drivsholm, driftschef i Favrskov Forsyning og tilføjer:

- Desværre ender meget genanvendeligt eller brændbart affald i deponi-containerne på genbrugspladserne i Favrskov. Det er dårligt for miljøet og en skam for pengepungen.

  • Forsyningens kortlægning af deponi-containerne viste blandt andet:At ca. 1/3 af affaldet i deponi-containerne på genbrugspladserne kan genanvendes eller brændes.
  • At den dårlige sortering medfører ekstraomkostninger på ca. 198.000 kr. om året. Det kunne være undgået, hvis det genanvendelige og brændbare affald var sorteret korrekt.
  • Af genanvendeligt affald, er det er især beton, keramik, haveaffald og jord, der ender i deponi-containeren – ca. 14% tilsammen.
  • At ca. 4% af affaldet i deponi-containeren er brændbart affald.
  • På genbrugspladsen i Hvorslev er kun ca. 1/3 af affaldet i deponi-containeren egnet til deponi – 2/3 er genanvendeligt eller brændbart affald.

Det er dyrt – både for os og dig
Det er ikke kun skidt for miljøet, når det genanvendelige affald går tabt på grund af dårlig sortering. Det er samtidig en dårlig forretning for Favrskov Forsyning. Langt det meste affald er dyrere at afsætte til deponi end til genanvendelse.

- Det koster ca. 4 kr. at afsætte 400 kg. beton, hvis det er afleveret i den rigtige container. Kommer samme mængde i stedet i deponi, koster det ca. 400 kr. Derfor medfører den dårlige sortering store ekstra omkostninger, som vi i sidste ende sender videre til borgerne i Favrskov, understreger Jens Drivsholm.

Hvad sker der med deponi affaldet?
Når affaldet fra deponi-containeren forlader genbrugspladsen, bliver det deponeret på Feltengård losseplads. Her bliver affaldet opbevaret forsvarligt, så det ikke udgør en trussel mod miljøet.

Fakta:

  • Næsten alt affald kan genanvendes eller brændes. På genbrugspladserne i Favrskov, kan du sortere affald i 40 forskellige fraktioner (affaldstyper).
  • Der afleveres årligt 29.000 tons affald på genbrugspladserne i Favrskov.