22. marts 2018: Nye tiltag skal forbedre sorteringen på genbrugspladser

Nye tiltag skal få borgerne i Favrskov til at sortere deres affald bedre på genbrugspladserne.

Alt for meget genanvendeligt affald ender i containerne til ’småt brændbart’ og ’deponi’. Det er en skam, fordi materialerne i affaldet går tabt, og fordi det koster mange penge.

Derfor gør vi endnu en indsats for at få brugerne til at sortere bedre. Vi har blandt andet iværksat en række tiltag, der skal gøre det lettere at sortere affaldet rigtigt på genbrugspladserne i Favrskov og få brugerne til at tænke sig om en ekstra gang, inden de afleverer deres affald.

Nye skilte og aflukkede containere
- Vi kan se, at andre affaldsselskaber har haft held med at lukke containerne til deponi og brændbart affald af, så brugerne skal henvende sig til pladsmanden for at benytte disse containere. På den måde kan vi sikre os, at det genanvendelige affald ikke ender det forkerte sted og samtidig guide brugeren til den rigtige container, udtaler Jens Drivsholm, driftschef i Favrskov Forsyning.

I løbet af foråret stiller vi ligeledes nye og mere brugervenlige skilte op på genbrugspladserne. Dette skal gøre det nemmere at finde den rette container og sortere sit affald korrekt.

Langt det meste affald kan genanvendes
Der er god mulighed for at sortere på de fire genbrugspladser i Favrskov kommune. Faktisk kan der sorteres i mere end 40 affaldstyper.

- I containerne til småt brændbart og deponi finder vi dagligt affald, der egner sig til genbrug. Det er spild af gode materialer og ærgerligt for miljøet, pointerer Jytte Bach, affaldskonsulent i Favrskov Forsyning.

- Langt det meste affald kan genanvendes. Selvfølgelig hører noget til i ’småt brændbart’, for eksempel flamingo, skumgummi og snavset papir. Men affaldstyper som pap, papir, metal, hård plast og træ – som vi desværre tit ser i containeren til brændbart – er både velegnede til genanvendelse og nemme at sortere, siger Jytte Bach.

Dårlig sortering er dyrt for kunderne
Det er ikke kun for miljøets eller for vores skyld, at affaldet skal sorteres. Der bør også være en økonomisk motivation ved at forbedre affaldssorteringen:

- Når vi afsætter en container med eksempelvis papir, jern eller pap, får vi penge for det. Derimod skal vi betale penge for at komme af med brændbart affald og deponi. Og indtægterne fra salget af genbrugsaffaldet er med til at holde de samlede udgifter nede og dermed også holde kundernes udgifter nede, understreger Jytte Bach.

Fakta:

I 2017 blev der afleveret mere end 30.000 tons affald på genbrugspladserne i Favrskov. 

I 2017 var der ca. 333.000 besøgende på genbrugspladserne i Favrskov.

Bliv klogere på sortering på genbrugspladsen her: www.favrskovforsyning.dk/sortermedmaner og følg med på www.facebook.com/favrskovforsyning