20. november 2017: Hjælp skraldemanden – sørg for tydeligt husnummer

Nej, skraldemændene er hverken blinde eller helt uden stedsans. Men det kan sommetider være svært at finde frem til den rigtige adresse, hvis der ikke er et tydeligt husnummer.

Det er især i nybyggerkvarterer og ude på landet, der opstår problemer.

I nye villaområder, hvor grundene ligger tæt, bliver bebygget i tilfældig rækkefølge, er der ikke altid nogen logisk orden i husnumrene. Derfor kan det være svært at finde en bestemt ejendom, hvis der mangler et husnummer.

På landet kan der være lang afstand mellem husene, og ofte ligger der ejendomme et stykke væk fra hovedvejen. Det medfører, at skraldemanden nemt kan overse enkelte adresser, hvis der ikke er et tydeligt husnummer ud til vejen.