20. december 2017: Skraldebiler sidder fast på dårlige veje

De store mængder vand, der er kommet i løbet af efteråret og vinteren, har resulteret i mange hullede og dårlige (mark)veje. Så dårlige, at skraldebilen ofte sidder fast.

Huller, mudder og dybe hjulspor på vejene er hverdagskost for skraldemændene, når de henter affald i Favrskov. Især i landområder med markveje. Og det volder ofte så store problemer, at skraldebilen kører fast og derfor ikke kan fortsætte tømningen. I løbet af oktober og november har der i gennemsnit skulle trækkes en bil fri om ugen. Derudover er det ikke hensigtsmæssigt at køre på veje, der er meget ujævne og hullede, da det i værste fald kan medføre skader på skraldebilen.

Dårlige veje kan resultere i manglende tømning
Skraldemanden kan afvise at køre ned ad en vej, hvis han vurderer at det er for risikabelt at køre på den. Det vil i så fald betyde, at han ikke kan hente affald ved de huse, der ligger langs eller forenden af vejen. Derfor er vigtigt, at vejene altid er udført med solid befæstelse og er i god vedligeholdt stand. Om vinteren er det ligeledes vigtigt, at der er ryddet for sne og eventuelt lagt grus ud, så det er muligt for skraldebilen at komme frem.