18. august 2017: Forstærkning af kanterne på regnvandsbassinet ved Sallvej i Hammel

Det seneste års mange kraftige regnskyl har sat sine spor på skrænterne ved bassinet, og de var så småt ved at blive ”spist op” af regnvandet.

Derfor har Favrskov Spildevand i denne uge sat gang i forstærkning af skrænterne. Dette gøres ved at lægge en blanding af store og små sten ud i kanten af bassinet. Stenene trykkes fast og efterfølgende lægges der jord ud på stenene og sås græs.

Det er entreprenørfirmaet M. Frisch A/S fra Hammel, der står for udførelsen. Arbejdet forventes færdigt i næste uge (uge 34).

Hvis du har eventuelle spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte Thomas Hansen fra Favrskov Spildevand på telefon 8964 5013.