16. november 2017: Renovering af regnvandsbassiner i Favrskov Spildevand

Der er i alt ca. 140 regnvandsbassiner i Favrskov kommune. Bassinerne har til formål at rense og neddrosle regnvandet, inden det ledes ud i vandløbene.

I 2017 har Favrskov Spildevand renoveret 13 af bassinerne. Der har været store og små opgaver med alt fra træfældning til oprensning af bundslam i bassinerne. På nedenstående fotos kan du se effekten af renoveringen af to bassiner.

Hvis du vil vide mere om regnvandsbassiner er du velkommen til at kontakte Favrskov Spildevand på 8964 5000.

Læs mere om regnvandsbassiner.