15. januar 2018: Skoler hjælper med at formidle viden om færdsel på isen ved søer og bassiner

Frosten og kulden har i den seneste tid betydet, at der er kommet is på vandhuller, søer og bassiner. Og i forlængelse heraf også legende børn på isen.

Favrskov Forsyning og Favrskov Kommune har orienteret om, at det generelt er farligt at færdes på isen på såvel hjemmeside og facebook.

Men for at komme bredere ud til børn og voksne har vi nu fået hjælp af kommunens skoler, som i den kommende tid sender information ud på elevintra og forældreintra om, at det er farligt at gå på isen ved søer og bassiner, med mindre det klart fremgår ved skiltning, at isen er sikker at færdes på.

Vi er rigtig glade for den udstrakte hånd og håber ad den vej at kunne være med til at formidle viden og bevidsthed om, hvor farligt det kan være at færdes på isen.