11. oktober 2017: Stem på din kandidat til Favrskov Spildevands forbrugervalg

Forbrugervalget i Favrskov Spildevand er skudt i gang. Der skal vælges to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen i Favrskov Spildevand – og din stemme er vigtig.

Valgperioden er 11. – 25. oktober, og denne gang stiller fire kandidater op til valget.

Din stemme er vigtig
Det er den, fordi du har indflydelse på, hvem der skal repræsentere både dig og dine medborgeres interesser i forhold til, hvad der skal ske på regn- og spildevandsområdet.

Elektronisk afstemning
Du kan se kandidaterne og afgive din stemme via et særligt valg-modul på vores hjemmeside www.favrskovforsyning.dk/forbrugervalg

Hvis du ikke har adgang til en computer med internet, stiller vi en til rådighed ved personlig fremmøde på Torvegade 7, 8450 Hammel.

På vores hjemmeside kan du også finde en vejledning til stemmeafgivelse. Kunder i Favrskov Spildevand kan stemme ved at bruge sit kundenummer i forbindelse med afstemningen. Kunder der fx bor til leje eller er andelshaver, og derfor ikke har et kundenummer, kan bestille en stemmekode (senest 23. oktober 2017).