Affaldets vej

Når madaffaldet i Voldum er samlet ind, fragter vi det først videre til et forbehandlingsanlæg og derefter til biogasanlæg, der bruger ressourcerne i affaldet til at lave varme og el. Herefter er der et restprodukt tilbage, der bliver brugt som gødning på markerne. På den måde kommer næringsstofferne tilbage i naturen. De forskellige måder at udnytte madaffald på er illustreret i figuren nedenfor.


Klik på billedet for at få en større udgave.

Hvad sker der med materiellet?

Papirposer bliver nedbrudt sammen med madaffaldet uden nogen negativ påvirkning på naturen og miljøet.

Bioposer er lavet af biologisk materiale og kan derfor nedbrydes sammen med affaldet.