Forbrugervalg

Forbrugervalget er nu afsluttet og de to nye forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Favrskov Spildevand A/S er fundet blandt de fire kandidater.

Det bliver Annette Søgaard Schmidt og Anne Neergaard, der fra januar 2018 tiltræder i bestyrelsen.

Elin Leth Jespersen og Knud Ole Thykær er suppleanter.

Forbrugerrepræsentanterne skal sammen med den øvrige bestyrelse fortsætte udviklingen af Favrskov Spildevand som en effektiv virksomhed, samt følge virksomhedens mission om sundhed, miljø, effektivitet og god dialog med forbrugerne og det omgivende samfund. De vil få indflydelse på selskabets fremtidige planer og være med til at præge emner som klimasikring og fremtidig struktur inden for spildevandsområdet.

Hvis du har spørgsmål til valghandlingen, er du velkommen til at kontakte Favrskov Forsyning på tlf. 8964 5000.

 
 
Valgproces

  Indmeldelse af kandidater: Senest 22. september 2017 kl. 12.

  Kandidater offentliggøres: 22. september.

  Valgperiode: 11. - 25. oktober (Der kan afgives én stemme pr. husstand - se valgregulativ).

  Frist for bestilling af stemmekode: 23. oktober.

  Januar 2018: Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder i bestyrelsen i Favrskov Spildevand A/S.