AFGIV STEMME

Du kan stemme i perioden 11. - 25. oktober 2017.

Hvem kan stemme?
Det er kun kunder i Favrskov Spildevand, der kan stemme. Dvs. alle der afleder spildevand til Favrskov Spildevands renseanlæg eller er en del af Favrskov Spildevands tømningsordning.

Der kan kun afgives én stemme pr. kundenummer. Kunder, som fx bor til leje og ikke selv har et kundenummer, kan rette henvendelse til os på tlf. 8964 5000.

Hvis du ikke har mulighed for at stemme digitalt, kan du afgive din stemme ved at kontakte Favrskov Forsyning på tlf. 8964 5000 eller ved personligt fremmøde på Torvegade 7, 8450 Hammel.

Har du spørgsmål til valghandlingen, er du velkommen til at kontakte Favrskov Forsyning på tlf. 8964 5000.