Papir og pap

Hvis du ikke har plads til dit papiraffald i din genbrugsbeholder, skal du aflevere det på genbrugspladsen. Papkasser skal ligeledes afleveres på genbrugspladsen

Papir
Læg kun tørt og rent papir til genbrug.

Ja takNej tak

Aviser, reklamer, ugeblade,   
magasiner og printerpapir

Pap, mælkekartoner, plast og flamingo


Pap

Pap til genbrug afleverer du på genbrugsstationerne eller til storskrald.
Læg kun tørt og rent pap til genbrug.

Ja takNej tak
Papkasser, bølgepap og karton 
Pizzabakker, pap og karton
med madrester

 


Vis Affaldsbobler i Favrskov Kommune på et større kort