Mere om MADAFFALD PÅ PRØVE

I Favrskov Forsyning ønsker vi at gøre en ekstra indsats for at genanvende de værdifulde ressourcer, der er i affaldet.

MADAFFALD PÅ PRØVE er et forsøg der er sat i værk, for at vi kan blive klogere på, hvordan vi kan minimere vores madaffald, og hvordan vi mest effektivt kan indsamle, transportere og afsætte madaffaldet – og hvordan det kan påvirke den samlede mængde affald til genanvendelse.

For at vi kan skabe et nuanceret erfaringsgrundlag, vil vi undervejs i forsøget afprøve forskellige løsninger i forhold til indsamlingsmateriel, information m.m. Hvad virker bedst? Og fungerer ikke så godt?

Vi har valgt Voldum til forsøgsby, og indbyggerne i Voldum vil derfor i forsøgsperioden få en ny affaldsbeholder til at sortere kartoffelskræller, kyllingeben og andre madrester fra husholdningen. Valget faldt på Voldum, fordi byen har en passende størrelse til et forsøg som dette, og fordi vi ved, at der bor nogle engagerede borgere, der vil deltage aktivt i projektet.

Hvornår kører forsøget?
Selve indsamlingen kommer til at køre i perioden fra april til og med september 2016. Men forsøget blev allerede skudt i gang i januar, hvor mere end 220 voldum-borgere mødte op til et borgermøde, og på Facebook har du mulighed for at engagere dig i forsøget.

Når indsamlingsperioden slutter i oktober 2016, vil vi efterfølgende evaluere hele forsøget og udarbejde en rapport med resultaterne, der naturligvis bliver tilgængelig for alle.

Affaldsbeholdere til madaffald
Til indsamling af madaffaldet vil vi gerne afprøve forskellige slags beholdere, spande og poser - både i køkkenet og udenfor.

Køkken: Til brug i køkkenet udleveres en køkkenspand samt poser til at sætte i spanden. Du får enten papirposer eller bioposer (lavet af majsstivelse), der begge er lavet af et materiale, der nedbrydes ved naturlige processer uden at skade miljøet eller naturen.

Udendørs beholder: Til indsamlingen udenfor vil der blive opstillet et stativ med papirpose eller en 140 liters plastbeholder med hjul.

Undervejs i forsøget udskifter vi beholdere, spande og poser, så alle medvirkende får mulighed for at afprøve flere forskellige slags indsamlingsmateriel.

Materiellet bringes ud til borgerne i uge 10-11 i 2016.

Tømning
Tømningen af madaffaldet foretages hver 14. dag, hvor en separat skraldebil kører ud og henter affaldet. Første tømningsdag er torsdag den 7. april 2016.

Det indsamlede madaffald vil herefter blive kørt til et forbehandlingsanlæg og i sidste ende til et biogasanlæg, der omdanner affaldet til energi i form af el og varme. Et restprodukt bliver brugt som gødning på markerne.

Baggrund for forsøget:
Regeringen har en målsætning om, at vi i 2022 skal genanvende 50 % af vores husholdningsaffald. I Favrskov er I allerede gode til at sortere affald, og med indsamlingen af papir og emballager af glas, metal og plast er vi oppe på 33 %.

For at nå op på de 50 % er det dog nødvendigt at sortere endnu mere affald fra husholdningen. Og her er det oplagt at pege på madaffald.