Fokus på 5 affaldstyper

Hård plast, pap, papir, træ og elektronik er fem affaldstyper, der alle kan genanvendes og har sin egen container på genbrugspladsen. Samtidig er det fem affaldstyper, der er nemme at sortere fra. Desværre finder vi ofte disse affaldstyper i containeren til småt brændbart – og muligheden for genanvendelse går tabt. Bliv klogere på de fem affaldstyper herunder.

       
       
       
           
         

 

I vores sorteringshåndbog finder du svar på, hvordan du håndterer de andre affaldstyper på genbrugspladserne end dem der er fokus på her.