Hvad må du ÆGGE komme i genbrugsbeholderen?

I sommeren 2013 blev den nye genbrugsordning skudt igang, og alle husstande i Favrskov Kommune fik en genbrugsbeholder til affald af papir og småt pap samt emballager af glas, plast og metal. Vi kan se, at I borgere er blevet rigtig gode til at sortere jeres affald. Dog finder skraldemanden stadig affald, der ikke må komme i genbrugsbeholderen.

Nedenfor finder du seks eksempler på affald, du IKKE må komme i genbrugsbeholderen.

 

  

 

     
    Sort plast
Sorte kødbakker og frugtbakker er blandt de typiske eksempler. Anlægget der sorterer affaldet, kan ikke registrere sort plast og kan dermed ikke adskille det fra resten af affaldet. Hårde plastemballager, der ikke er sorte, må du gerne lægge i beholderen, hvis de er rengjorte.
     
    Blød plastfolie og plastiskposer
Sorteringsanlægget kan ikke håndtere blød plastfolie og plastikposer, hvis det er blandet sammen med andet affald. Læg dem i stedet i dagrenovationen.
     
    Keramik og porcelæn
Hvis keramik og porcelæn kommer i genbrugsbeholderen, kan selv meget små stykker ødelægge den efterfølgende produktion af glas. Derfor er det vigtigt, at det ikke kommer i beholderen, men i stedet afleveres på genbrugspladsen.
     
    Urtepotter og blomsterbakker
Ofte sidder der indtørret jord på urtepotter og blomsterbakker, så de ikke kan genbruges. Desuden er rigtig mange urtepotter og blomsterbakker lavet af sort plast. Du skal i stedet lægge dem i skraldespanden til dagrenovation.

 

Klik her for at se hele sorteringsvejledningen.