Sådan hentes og sorteres affaldet

Som bekendt er den nye genbrugsbeholder opdelt i to rum. Det ene rum er til papir og småt pap, det andet er til rengjorte emballager af glas, hård plast og metal.

Når vores renovatører tømmer genbrugsbeholderen, henter de det i én skraldebil. Det kan få nogle til at spørge sig selv, hvorfor affaldet skal sorteres ved husstanden, hvis det alligevel bliver blandet sammen i skraldebilen. Men vi beder dig naturligvis ikke om sortere affaldet, for at blande det hele igen. Den skraldebil, der henter dit genanvendelige affald, er en såkaldt 2-kammerbil, der umiddelbart ligner en almindelig skraldebil. Forskellen er, at den har to separate rum til hver sin type affald. Det ene rum er til papir- og papaffald, og det andet er til emballagerne af glas, plastik og metal. Så når du har sorteret dit genanvendelige affald i genbrugsbeholderen, tømmes indholdet af de to rum i hver sin side af skraldebilen.

Efterfølgende kører den todelte skraldebil til en omlastningshal, hvorfra de to fraktioner kører til hvert sit sorteringsanlæg. Her sorteres affaldet yderligere, så papir, glas, metal og plast kan køres til fabrikker, der kan anvende de forskellige materialer til produktion af nye produkter.

Se videoen, der viser hvad der sker med dit affald.