Adgangsforhold

Genbrugsbeholderen skal stå i skel ved vejen – ved fortovet eller vejen - på tømningsdagen. Hvor den skal stå til daglig, er helt op til dig. Det er bare vigtigt, at du stiller den frem til skel på tømningsdagen – ellers tømmer renovatøren den ikke.

Hvis du vælger en løsning, hvor genbrugsbeholderen har en fast placering i skel, så husk:

 • Håndtagene skal vende udad
 • Underlaget skal være fast
 • Beholderne skal være frit tilgængelige
 • Der skal være mindst 2 m i frihøjde over beholderen og mindst 10 cm mellem genbrugsbeholderen og en eventuel beholder til dagrenovation.

Husk at både stativ/beholder til dagrenovation og genbrugsbeholder skal være lettilgængelige og lette at komme til at tømme. Læs mere her.

Tilkørselsvejen
Vejen ind til din ejendom skal opfylde følgende krav:

 1. Vejen skal året rundt kunne holde til kørsel med lastbil.
 2. Der skal være en fri højde over vejen på mindst 3,8 meter.
 3. Vejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter.
 4. Der skal være en god vendeplads for enden af vejen.
 5. Om vinteren skal vejen være ryddet for sne og gruset eller saltet.

Kan din vej ikke opfylde kravene, skal du på tømningsdagen stille din genbrugsbeholder ud den vej, hvor disse krav er opfyldt.

Overvejer du at bygge affaldsskur?
Hvis du vælger at bygge et skur eller skjul til din affaldsbeholdere, er der nogle regler du skal være opmærksom på:

 • Skur/skjul skal være udformet, så affaldsbeholderene er let tilgængelige. Sørg for at der er god plads omkring beholderne.
 • Frihøjden under udhæng eller tag skal være mindst 2 meter.
 • Pladsen omkring affaldsbeholderen skal være velbelyst.
 • Beholderen skal stå på et plant og fast underlag. 
 • Låge/dør skal kunne holde sig selv åben ved tømning.
 • Der skal være mindst 10 cm mellem dit stativ/beholder til dagrenovation og din genbrugsbeholder.

Vi er blevet bekendt med nogle modeller, hvor fronten skal løftes af. Dette er ikke hensigtsmæssigt i forhold til skraldemandens arbejdsmiljø.

Udhængende grene
Husk at beskære træer, buske og andet beplantning, så skraldebilen uden problemer kan køre frem til dit hus. Vejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter og der skal være en fri højde over vejen på 3,8 meter.