Fortrolige papirer

Ved oprydning i personlige papirer f.eks. selvangivelser, lønsedler eller lignende kan de kasserede papirer lægges i dagrenovationssækken og dermed gå til forbrænding.

Hvis du imidlertid vil være helt sikker på, at ingen andre får mulighed for at se papirerne, kan du selv køre dem til forbrændingsanlægget i Hammel:

Hammel Fjernvarme
Irlandsvej 6
8450 Hammel
tlf. 86 96 97 66
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7 - 17

Her sker afregningen efter vægt.