Klinisk risikoaffald

Vi indsamler klinisk risikoaffald fra lægehuse, speciallæger, tandlæger, dyrlæger og landmænd, der selv medicinerer.

Klinisk risikoaffald er typisk:

  • Skærende og stikkende affald
  • Smittefarligt affald
  • Patalogisk affald.

Herudover kan I aflevere:

  • Medicinrester
  • Blyholdigt affald
  • Kviksølvholdigt affald
  • Batterier
  • Makuleringspapir

Du kan læse mere i pjecen: Information om KLINISK RISIKOAFFALD OG MEDICINRESTER FRA LANDBRUG

I kan tilmelde jer ordningen på telefon 89 64 50 00 eller på affald@favrskovforsyning.dk.