Genbrugspladser

Siden 1. januar 2012 har det været op til den enkelte virksomhed, om den vil benytte kommunens genbrugspladser. Det er nu en tilmeldeordning, hvor virksomheden kun skal betale, hvis den ønsker at benytte genbrugspladsen.
Virksomheden tilmelder sig ordningen ved Favrskov Forsyning her og får derefter tilsendt en mærkat, som skal sættes i forruden på den bil, som kommer med affaldet.

Priserne for at benytte ordningen kan ses her.

Tilmeldte virksomheder (med mærkat) har adgang til genbrugspladserne på samme vilkår som private husstande. I skal overholde følgende krav:

  • I må komme på genbrugspladsen i et køretøj på højst 3.500 kg - eventuelt med en tilhørende trailer.
  • I må højst aflevere 200 kg farligt affald om året, og kun hvis I har købt en særlig mærkat for farligt affald.
  • Har I brug for at emballere affaldet, skal I benytte klare plastsække.

Hvis din virksomhed har behov for dokumentation for afleveret affald, skal du printe dette skema ud. Skemaet skal medbringes i 2 eksemplarer og underskrives af pladsmanden.

Ovennævnte skema skal udfyldes af alle, der afleverer farligt affald.