Forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald kan I aflevere til Hammel Fjernvarme, Irlandsvej 6, 8450 Hammel.

Læs mere på www.hammelfjernvarme.dk