Farligt affald

I skal som hovedregel aflevere farligt affald på Modtagestationen i Århus.
Ønsker I at aflevere farligt affald andre steder end Modtagestationen i Århus, skal I søge om tilladelse ved Favrskov Kommune.

I kan benytte skemaet her.

Opbevaring af farligt affald
Favrskov Kommune har vedtaget en forskrift for opbevaringen af farligt affald. Forskriften angiver hvilke krav Favrskov Kommune stiller til opbevaring af dit farlige affald.

Forskriften kan hentes her.

Mindre mængder farligt affald
Mindre mængder farlig affald (max 200 kg pr. år) kan afleveres på genbrugspladserne mod betaling. Prisen er 970 kr. for hele 2016.  Betalingen foregår ved, at du hos Favrskov Forsyning bestiller en mærkat, som giver adgang til genbrugspladsen. Det er en anden mærkat end den, der giver lov til at aflevere andet blandet affald på genbrugspladserne. Læs mere her.

Hvis din virksomhed har behov for dokumentation for afleveret affald, skal du printe dette skema ud. Skemaet skal medbringes i 2 eksemplarer og underskrives af pladsmanden.

Ovennævnte skema skal udfyldes af alle, der afleverer farligt affald.