Elektronikaffald

I kan aflevere elektronikaffald på genbrugsstationerne, hvis det i type og mængde svarer til affald fra private husstande.
Har I større mængder elektronikaffald, skal I aflevere det på et godkendt modtageanlæg.

Forhandlere
Forhandlere af elektronik og elektrisk udstyr kan aflevere kundernes returvarer på genbrugsstationerne