Dagrenovationslignende affald

Alle ejendomme med dagrenovationslignende affald har pligt til at være tilmeldt den kommunale indsamling af dagrenovation.

Bolig sammen med virksomhed
Hvis du har bolig i tilknytning til din virksomhed, kan du af kommunen få tilladelse til at lægge affaldet fra din husholdning i virksomhedens minicontainer. Det forudsætter, at minicontaineren bliver tømt hver uge eller hver 14. dag afhængig af hvor du bor, og at affaldet bliver brændt på et godkendt forbrændingsanlæg.

Se regulativ for erhvervssaffald her.

Tømning af dagrenovation se her.