Bygge- og anlægsaffald

Nogle typer byggeaffald kan indeholde PCB og andre farlige stoffer, der kan være skadelige for vores sundhed og miljø. Derfor er det vigtigt, at byggeaffaldet håndteres rigtigt.

Sådan er reglerne
Miljøstyrelsen har lavet nye regler for anmeldelse af byggeaffald. Reglerne betyder, at du som bygherre eller gør-det-selv mand skal anmelde dit byggeaffald til kommunen, to uger inden du begynder at rive ned eller at renovere - uanset om du skal rive en hel væg ned eller blot skifte et vindue.

Sådan ved du, om du skal anmelde dit byggeaffald
Reglerne gælder for alle bygninger, hvor:

  • Byggeprojektet skaber mere end ét ton affald
  • Bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned, er større end 10 m2
  • Byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder

Hvis bygningen er bygget eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening og eventuelt en kortlægning for PCB.

Sådan anmelder du dit byggeaffald
Du skal anmelde dit byggeaffald ved at sende et udfyldt anmeldelsesskema til den kommune, hvor byggeriet finder sted.
Du finder anmeldelsesskemaet på din kommunes hjemmeside eller via de offentlige portaler:

Virksomhed: Find anmeldelsesskema her.

Borger: Find anmeldelsesskema her.

Fælles selvbetjeningssystem: www.bygogmiljoe.dk