Erhvervsaffald

I har pligt til at sortere affaldet fra jeres virksomhed i følgende typer:

  • Genanvendeligt affald
  • Forbrændingsegnet affald
  • Lossepladsaffald
  • Dagrenovationslignende affald
  • Bygge- og anlægsaffald
  • Farligt affald 
  • Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr
  • Klinisk risikoaffald

Læs mere i Regulativ for Erhvervsaffald. I finder regulativet her.