Tømning

Vi henter normalt din dagrenovation en gang om ugen. En del husstande har dog mulighed for at vælge 14-dages tømning. Kontakt os, hvis du ønsker at ændre din ordning.

Ved 14-dags tømning sætter vi en lille mærkat på dit stativ eller din beholder til dagrenovation, så skraldemanden nemt kan se, at dit affald kun skal hentes hver 14. dag. Mærkatet ligner blomsten i vores logo.

BEMÆRK: Det er ikke muligt at få 14-dagstømning af minicontainere inden for bymæssig bebyggelse.

Skelordning

Flyt dit dagrenovationsstativ eller din plastbeholder til skel og spar op til 114 kr. om året, hvis du har ugetømning.  For at opnå denne besparelse skal du henvende dig til Favrskov Forsyning på tlf. 89 64 50 00 eller på mail affald@favrskovforsyning.dk. Ordningen kan tidligst træde i kraft fra det tidspunkt, hvor du henvender dig.