Adgang til beholderne

For at sikre skraldemanden et godt arbejdsmiljø er der en række regler, som husejerne skal følge.

Adgangsvejen fra skel til beholderne skal opfylde følgende krav:

 • Mindst 1 meter bred
 • En jævn og fast belægning af asfalt, fliser eller beton
 • En stigning på højst 10 procent
 • Køreramper på trapper
 • Fri passage på hele adgangsvejen
 • Et godt lys på vejen i den mørke tid
 • Ryddet for sne og is om vinteren.

Husk at både stativ/beholder til dagrenovation og genbrugsbeholder skal være lettilgængelige og lette at komme til at tømme. Læs mere her.

Landområder
Kørevejen til din ejendom skal opfylde følgende krav:

 1. Vejen skal året rundt kunne holde til kørsel med lastbil.
 2. Der skal være en fri højde over vejen på mindst 3,8 meter.
 3. Vejen skal være mindst 3,6 meter bred.
 4. Der skal være en god vendeplads for enden af vejen.
 5. Om vinteren skal vejen være ryddet for sne og gruset eller saltet. 

Kan din vej ikke opfylde kravene, skal du stille din affaldssæk op til offentlig vej, den dag vi henter affaldet. Husk at lukke sækken omhyggeligt med snor.

Affaldsstativ i skel giver besparelse
Flyt dit dagrenovationsstativ til skel og få en rabat på din tømning. For at opnå denne besparelse skal du henvende dig til Favrskov Forsyning på tlf. 89 64 50 00 eller på mail affald@favrskovforsyning.dk. Ordningen kan tidligst træde i kraft fra den 1. juni 2011 eller efterfølgende fra det tidspunkt, hvor du henvender dig.

Vi har ikke registreret, hvor stativerne allerede står i skel, så det er nødvendigt, at du fortæller os det enten på ovenstående mailadresse eller ved at ringe.

Bemærk at besparelsen ikke gælder, hvis kun sækken stilles ud til skel på tømningsdagen.

Ordningen gælder heller ikke for minicontainere.

Hvis du ikke kan stille stativet direkte i skel, kan en placering op til 3 meter fra skellet accepteres.

Overvejer du at bygge affaldsskur?
Hvis du vælger at bygge et skur eller skjul til din affaldsbeholdere, er der nogle regler du skal være opmærksom på:

 • Skur/skjul skal være udformet, så affaldsbeholderene er let tilgængelige. Sørg for at der er god plads omkring beholderne.
 • Frihøjden under udhæng eller tag skal være mindst 2 meter.
 • Pladsen omkring affaldsbeholderen skal være velbelyst.
 • Beholderen skal stå på et plant og fast underlag. 
 • Låge/dør skal kunne holde sig selv åben ved tømning.
 • Der skal være mindst 10 cm mellem dit stativ/beholder til dagrenovation og din genbrugsbeholder.

Vi er blevet bekendt med nogle modeller, hvor fronten skal løftes af. Dette er ikke hensigtsmæssigt i forhold til skraldemandens arbejdsmiljø.

Udhængende grene
Husk at beskære træer, buske og andet beplantning, så skraldebilen uden problemer kan køre frem til dit hus. Vejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter og der skal være en fri højde over vejen på 3,8 meter.