Brug Låget!

Batterier indeholder miljøskadelige og giftige tungmetaller, der kan skade miljøet og naturen, hvis vi brænder dem sammen med affald fra dagrenovation. Derfor er det vigtig, at batterierne ikke ender skraldespanden, men i stedet samles ind til videre behandling og genanvendelse.

Elektronikaffald kan ligeledes genanvendes. Men kun hvis det bliver afleveret korrekt, så det kan få den rigtige behandling.


BRUG LÅGET!

Vi gør det nemt for dig at komme af med dine brugte batterier og småt elektronikaffald:

  • Læg batterier og småt elektronik i hver sin klare pose på højst 4 liter. Batterier og elektronik må ikke blandes.
  • Slå en knude på poserne.
  • Læg poserne på låget af dit stativ eller din beholder til dagrenovation.

Så tager skraldemanden batterierne og elektronikaffaldet med, når han henter jeres affald. Vi sørger for, at batterierne og elektronikaffaldet bliver genanvendt og får en miljørigtig behandling.

Elektronikaffald kan også afleveres på genbrugspladserne eller til storskrald.

Batterier kan ligeledes afleveres på genbrugspladserne.