Favrskov Forsyning

 

Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S blev stiftet den 25. maj 2010. Baggrunden for stiftelsen af selskaberne er en ny lovgivning inden for vandsektoren i Danmark. Den nye lov betyder, at der skal ske en selskabsdannelse inden for blandt andet spildevandsforsyningerne i Danmark. Favrskov Kommunes byråd har valgt at udskille områderne spildevand og affald i Favrskov Kommune i aktieselskaber.
 
Selskaberne er alle ejet af Favrskov Kommune, som en gang årligt afholder generalforsamling i selskaberne. I Favrskov Forsyning A/S skal medarbejderne ligeledes være repræsenteret. Favrskov Spildevand A/S suppleres med forbrugerrepræsentanter, som blev valgt af forbrugerne i oktober 2017.

Selskabernes bestyrelse består af: 

Favrskov Forsyning A/S:

 • Søren Frandsen (F)
 • Hanne Smedegaard (V)
 • Rikke Randrup Skåning (A)
 • Thomas Storm (V)
 • Charlotte Green (C)
 • Torben Hansen (medarbejderrepræsentant)
 • Christian Bækgaard (medarbejderrepræsentant)
 • Jens Krog (medarbejderrepræsentant)

Favrskov Spildevand A/S:

 • Søren Frandsen (F)
 • Hanne Smedegaard (V)
 • Rikke Randrup Skåning (A)
 • Thomas Storm (V)
 • Charlotte Green (C)
 • Annette Søgaard Schmidt (forbrugerrepræsentant)
 • Anne Neergaard (forbrugerrepræsentant)

Favrskov Affald A/S:

 • Søren Frandsen (F)
 • Hanne Smedegaard (V)
 • Rikke Randrup Skåning (A)
 • Thomas Storm (V)
 • Charlotte Green (C)

Kontakt bestyrelsesmedlemmer.

I forbindelse med stiftelsen af selskaberne vedtog byrådet en ejerstrategi. Det fremgår heraf blandt andet, at forsyningen skal drives med det formål at sikre spildevandsforsyning og affaldshåndtering af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og som drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne. Driften skal varetages med fokus på langsigtet levering af ydelser til forbrugerne til lavest mulig pris.

Forsyningen skal på baggrund heraf:

 • sikre at spildevandshåndteringen inden for Favrskov Spildevand A/S’ forsyningsområde sker efter de principper og teknologier på området, som giver den miljømæssigt bedste og mest effektive drift.
 • sikre en effektiv og miljømæssig forsvarlig indsamling og håndtering af affald inden for Favrskov Affald A/S’ forsyningsområde.
 • give kunderne tilfredshed og medarbejderne arbejdsglæde.
 
Organisationsplan for Favrskov Forsyning